Encod.org
Europe

 

GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Hjemmeside > Dansk (dk) > Nyheder > 2011 > DANMARK I PINLIG ROLLE
Offentliggjort 17. februar 2011  af encod

DANMARK I PINLIG ROLLE

Kilde: Arbejderen

17. Februar 2011Alle udgaver af denne artikel : [dansk]

Bolivias regering vil have FN til at fjerne koka-blade fra FN’s lister over ulovlige stoffer. Danmark spiller rollen som USA’s skødehund.

At tygge koka-blade er en del af de oprindelige folks historie og kultur i Bolivia og landet vil derfor have FN’s forbud mod at tygge koka-blade ophævet.

Alligevel vil 17 lande, med USA i spidsen og med Danmark som halehæng ikke følge Bolivias krav om at ophæve forbudet.
Intet svar

Den 31. januar i år var sidste dag, der kunne protesteres mod Bolivias krav om at få fjernet kokaen fra FN’s liste over narkotiske stoffer. Uden protester ville Bolivias krav automatisk være tiltrådt ved FN’s årlige session om narkotiske stoffer.

To dagen inden fristens udløb spurgte Fransk Aaen fra Enhedslisten udenrigsminister Lene Espersen om Danmarks indstilling til Bolivias krav:

»Hvad er ministerens holdning til Bolivias indstilling til FN om ophævelse af forbuddet mod tygningen af blade fra coca-planten i Andes-landene, hvor denne praksis er en årtusindgammel skik blandt den indfødte befolkning?«.

Aaen fik aldrig noget svar fra underigsministeren. Men Danmark valgte altså som én ud af 17 lande at opponere mod aftalen. I alt er 184 lande med i aftalen.

Selvom det kun drejer sig om en lille del af de 184 lande – mindre end ti procent – der er modstandere, har Danmark således reelt været med til at blokere for forslaget fra Bolivia. Og hvad der der videre vil ske er endnu uvist, skriver det Transnationale Institut for Stoffer og Demokrati, TIDD.

Klage

Som reaktion på Danmarks protest mod det bolivianske krav har European Coalition for Just and Effective Drug Policies, ENCOD indberettet Danmark til ligebehandlingsnævnet. I begrundelsen skriver ENCOD:

»Hermed vil vi gerne klage til Danmarks regering for racemæssig og kulturel diskrimination af oprindelige folk i Andes-regionen i Sydamerika«.

I begrundelsen står der yderligere:

»I 2009 anmodede præsident i Bolivia, Evo Morales, FN om at ændre teksten i Singlekonvention om narkotiske stoffer af 1961. Denne ændring ville have sat en stopper for det diskriminerende og videnskabeligt uholdbare forbud mod tygning af kokablade, en ældgammel praksis blandt den indfødte befolkning i Andes-regionen. Arkæologiske fund viser, at koka-bladeforbruget går mindst tilbage til 5000 år f. Kr.«.

»I januar 2011 præsenterede den danske regering en indsigelse mod den bolivianske anmodning til FN, og dermed støtte til opretholdelsen af forbuddet mod traditionelle koka-blade forbrug i Bolivia«.

»Dette forbud må betragtes som en beklagelig handling af racisme, da det kriminaliserer og stigmatiserer en oldtids kulturel praksis uden negative virkninger«.

USA’s halehæng

At Danmark ikke viser forståelse eller indsigt i den bolivianske kultur er Bolivias ambassadør i Holland, Roberto Calzadilla, helt enig i. Calzadilla mener desuden, at Danmark mere eller mindre har kopieret USA’s begrundelse for afvisning af kravet. Også til det har Enhedslisten spurgt Udenrigsministeren:

»Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at den danske regering er blevet kontaktet af USA, der forsøger at lægge pres på udvalgte lande for at indgive indsigelse til FN imod Bolivias forslag om at ophæve forbuddet mod tygning af blade fra koka-planten?«.

Heller ikke her har Enhedslisten fået noget svar.

Share |Lav et svar til denne artikel


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com