Encod.org
Map


GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Homepagina > Nederlands (nl) > Acties en bijeenkomsten > EU LOBBYCAMPAGNES > DRUGSBELEID MOET OP DE EUROPESE AGENDA
Gepubliceerd op 19 november 2009  door encod

DRUGSBELEID MOET OP DE EUROPESE AGENDA

Op 20 november heeft het bestuur van Encod de volgende brief verstuurd aan de leden van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement. Wij vragen je hetzelfde te doen. De emailadressen zijn te vinden op de pagina van de CommissieAlle versies van dit artikel: [English] [slovenčina] [Español] [italiano] [Nederlands] [français] [Deutsch]

VERZOEK AAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Beste Europarlementslid,

Hierbij, willen wij als leden van de Europese Coalitie voor een Rechtvaardig
en Effectief Drugbeleid, een pan-Europees platform van NGO’s en individuele
burgers actief in de drugsector, uw aandacht vestigen op een dringende zaak
die uw tussenkomst vereist.

We hebben aanwijzingen dat de Europese Commissie opzettelijk de
dialoogstructuren met de burgers manipuleert en ondermijnt en dat ze fondsen die door het Europees Parlement zijn toegewezen aan deze dialoog heeft misbruikt om van boven opgelegde initiatieven te financieren waar niemand buiten de Europese Commissie op zat te wachten.

Concreet verwijzen we naar de manier waarop de Drugs Coördinatie Eenheid (DCU) bij het Directoraat voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid het
zogenaamde “Burgerforum voor Drugbeleid in de EU” heeft afgehandeld.

Na jaren van geschreven en uitgesproken beloftes van de Europese Raad en de Commissie om een concrete structuur op te zetten voor de organisatie van een dialoog met de Europese burgerorganisaties actief in het drugsveld, werd in december 2007 het zogenaamde Burgerforum in het leven geroepen. Dit Forum bestaat uit vertegenwoordigers van 26 organisaties die de Commissie had geselecteerd na een
nogal ondoorzichtige selectieprocedure.

Het doel van dit forum is, volgens de website van de Commissie: “het verhogen van het informeel overleg en de bijdrage van de burgers aan druggerelateerde activiteiten,
beleidsvoorstellen, beleidsuitvoering en –prioriteiten van de Europese Drug
Strategie en het EU Drug Actieplan.”

Het Europese Parlement dringt er in haar rapport over het Burgerforum op aan dat het doel
van het Burgerforum is: de “versterking van de rol van de burgers bij het
tot stand komen van het drugbeleid met een Europese aanpak, wat het
hoofddoel is van de drugstrategie voor de periode 2005-2012”.. Het EP
benadrukte ook de noodzaak om “drugbeleid te baseren op wetenschappelijk onderbouwde stellingnames, verkregen in samenwerking met de burgers en organisaties actief in druggerelateerd onderzoek en de noodzaak aan een beleid dat gestoeld is op de feiten.” Verder moeten er volgens het EP meer (uit de praktijk) bewezen succesvolle methodes ingevoerd worden in het werkveld, inclusief methodes die zich hoofdzakelijk richten op het verminderen van de schade voor de gezondheid.

Het Burgerforum werd 3 keer georganiseerd, waarbij er telkens 1,5 dag
vergaderd werd in Brussel (in december 2007, mei 2008 en maart 2009). In geen enkele van de sessies was er een mogelijkheid om te spreken over het
drugbeleid in de Europese Unie. Dit was te danken aan de tussenkomst van de DCU-vertegenwoordigers van de Europese Commissie die de voorbereiding van de agenda en het modereren van de
vergadersessies volledig monopoliseerden. Elk voorstel van deelnemers om het eens te hebben over het
huidige drugbeleid en mogelijke alternatieve vormen van regulering, werd verworpen door
de DCU-afgevaardigden. Zodoende draaiden de vergadersessies van het
Burgerforum uit op een eerder ongestructureerde informatie-uitwisseling
zonder een duidelijke agenda of opvolgingsprocedure, wat uiteindelijk leidt
tot grotere frustratie bij de deelnemers.

Begin september 2009 had het ENCOD bestuur een ontmoeting met
vertegenwoordigers van de DCU
. Als antwoord op onze vraag waarom een debat over drugbeleid/regulering onmogelijk is binnen het kader van het Burgerforum, verklaarden de DCU-vertegenwoordigers dat zij maar een beperkt mandaat hebben om iets te doen op druggebied, omdat het nog altijd de lidstaten zijn die volledig autonoom beslissen welk beleid zij zullen voeren”. Bij het tot stand komen van de hele Burgerforum-structuur (met vergaderingen, de publicatie van een ‘greenpaper’, en een lange
selectieprocedure die liep vanaf januari 2006), werd dit belangrijke gegeven
nooit vermeld.

Ons inziens overtreed de Commissie de principes van goed bestuur door dit
formele argument aan te halen om een debat over een cruciale vraag over het Europese beleid te vermijden. Door eerst te doen alsof de Europese Unie
geïnteresseerd is in een echte dialoog over drugbeleid met haar burgers, en
daarna de waarde van dit forum te reduceren tot een “praatbarak” voor
uitgekozen vertegenwoordigers die uitgenodigd worden naar Brussel,
ondermijnt de Commissie met opzet de initiële bedoeling van de dialoog.

Bovendien bleek uit onze ontmoeting met de Commissie dat de DCE niet
volledig kan verklaren hoe het geld dat werd toegewezen aan het Burgerforum werd uitgegeven. Dit geld kwam uit de Drugs, Informatie en
Preventiebegroting en werd goedgekeurd door het Europees Parlement in 2007. Tijdens de derde zitting van het Burgerforum in maart 2009, verklaarden de DCU-afgevaardigden dat het Burgerforum beschikte over ongeveer 100.000 euro per jaar, waarmee je jaarlijks twee zittingen zou kunnen organiseren. Toch wordt de volgende Burgerforum-zitting pas voorzien in 2010.

Toen we verdere verduidelijking vroegen over deze zaak, antwoordde de
DCU-afgevaardigden eind mei per email dat het overige deel van de middelen
gebruikt ging worden voor de Europese Actie rond Drugs-campagne, een
propaganda campagne die waarschuwt voor de gevaren van drugs. Deze campagne werd voorgesteld tijdens het Franse voorzitterschap eind 2008 en is volledig ontworpen door de Europese Commissie zonder inspraak van burgerorganisaties. Toen deze campagne werd gepresenteerd op de laatste zitting van het Burgerforum in maart 2009, werd ze bijna unaniem verworpen door de deelnemers, die verontwaardigd
reageerden op het gebrek aan professionalisme bij het uittekenen van de
campagne.

In maart 2009, één dag voor het begin
van de zitting van VN commissie Verdovende Middelen in Wenen stelde de
Commissie haar “Rapport over de Wereldwijde Illegale Drugmarkt 1998 – 2007
(Het Reuter-Trautmann rapport). Dit rapport bevat een waardevolle database en conclusie die bevestigen wat al in andere evaluatierapporten over het Europees drugbeleid te lezen stond de afgelopen jaren. De rapporten besluiten dat het huidig beleid faalt in zijn hoofddoel, nl. het verminderen van de vraag en het aanbod van drugs, terwijl het waarschijnlijk is dat dit beleid een zeer belangrijke factor is in het veroorzaken van schade en risico’s voor de individuele gebruikers, hun directe omgeving en de samenleving in het algemeen.

De auteurs van het hierboven vermelde rapport werd niet gevraagd om
aanbevelingen te doen op basis van hun bevindingen. Volgens de
DCU-afgevaardigden bevat het rapport “niet voldoende data om de naam
‘evaluatie’ waardig te zijn”. Het lijkt er dus op dat het rapport, het
resultaat van één jaar wetenschappelijk onderzoek naar alle beschikbare
gegevens over het drugfenomeen in de EU, snel zal zijn vergeten.

Wij vinden dat het Reuter-Trautmann rapport besproken moet worden op het Burgerforum. Daarom vragen we formeel uw steun bij onze petitie bij de
Europese Commissie om een debat over dit rapport op de agenda te zetten van het volgende Burgerforum in januari 2010. Bovendien vinden we dat de
Europese Parlementscommissie voor Burgervrijheden de resultaten van dit
rapport ook moet bespreken.

We willen u vragen om dit verzoek ter sprake te brengen op de volgende
vergadering van het de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden op dinsdag 1 en woensdag 2 december.

Hoogachtend,

Marisa Felicissimo, België
- Antonio Escobar, Spanje
- Fredrick Polak, Nederland
- Jorge Roque, Portugal

Het ENCOD bestuur

Share |Dit artikel beantwoorden


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com