Encod.org
Map


GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Homepagina > Nederlands (nl) > Acties en bijeenkomsten > EU LOBBYCAMPAGNES > EUROPESE COMMISSIE KONDIGT NIEUW ACTIEPLAN ROND DRUGS AAN
Gepubliceerd op 23 september 2008  door Martin Veltjen

EUROPESE COMMISSIE KONDIGT NIEUW ACTIEPLAN ROND DRUGS AAN

Europese Unie

Persmededeling - IP/08/1366

Brussel, 18 september 2008Alle versies van dit artikel: [English] [Nederlands] [Deutsch] [français] [Español]

Vandaag keurde de Commissie het "EU drugactieplan 2009-2012" (ook beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Spanish, Finnish, Hungarian, Italian, Lets, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovakian, Rumanian, Swedish and Slovenian)
waarin verstrekkende maatregelen voorzien zijn om de Europese samenwerking tegen de negatieve gevolgen van druggebruik te versterken en druggerelateerde criminaliteit te decimeren.

Van 21 tot 23 november zullen leden van ENCOD een workshop bijwonen over de deelname van druggebruikers in de besluitvorming rond drugsbeleid in het algemeen en rond het EU Actieplan in het bijzonder. Aan het einde van deze workshop zal een gemeenschappelijke reactie op dit Actieplan worden geformuleerd.

“Met bijna 2 miljoen probleemdruggebruikers in de EU, wordt het hoog tijd om kwetsbare groepen, vooral jongeren, bewust te maken van de risico’s van druggebruik,” verklaarde vice-president Jacques Barrot, Commissaris voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid.

De laatste statistieken geven aan dat het gebruik van heroïne, cannabis en synthetische drugs zich stabiliseert en vermindert, terwijl het gebruik van cocaïne stijgt in een aantal lidstaten. Het totaal aantal mensen die drugs gebruiken – of ooit gebruikt hebben – wordt geschat op 70 miljoen voor cannabis, minstens 12 miljoen voor cocaïne, 9,5 miljoen voor ecstasy en 11 miljoen voor amfetamines. Van minstens een half miljoen mensen is geweten dat ze een vervangtherapie voor heroïne ondergaan. Er zijn tot 2 miljoen problematische druggebruikers in de EU en ongeveer 7.500 mensen sterven jaarlijks aan een overdosis.

Het Actieplan 2009-2012 bouwt verder op de bestaande aanpak van de EU drugstrategie 2005-2012 waarin een Europees modeldrugbeleid wordt vastgelegd gebaseerd op een evenwichtige aanpak om tegelijker tijd aanbod en vraag van drugs te verminderen.

Het plan vind zijn grondslag in een inschatting van de te verwachten gevolgen voor de drugsituatie in Europa. Deze inschatting van de impact van het plan is samengevat beschikbaar in
het Engels, Frans en Duits. De volledige versie is enkel beschikbaar in het Engels.

De vijf belangrijkste prioriteiten in het nieuwe Actieplan zijn het verminderen van de vraag, het publiek bewustmaken van de problematiek, Europese burgers mobiliseren, het aanbod verminderen, de internationale samenwerking verbeteren en een beter begrip van het drugfenomeen mogelijk maken.

De voorgestelde acties gaan van maatregelen om de kwaliteit, toegankelijkheid en volledigheid van behandelingen en schadebeperkingsprogramma’s voor druggebruikers te verbeteren tot het opzetten van door inlichtingendiensten gestuurde politie en douane-acties tegen grootschalige georganiseerde criminele groepen in de EU en op de drughandelroutes uit Afghanistan en Latijns-Amerika.

Het EU Drugactieplan 2009-2012 wordt voorgesteld aan de Europese Raad en wordt waarschijnlijk nog dit jaar goedgekeurd.

Achtergrond

Wat heeft de Europese Unie tot nu toe bereikt in haar actie tegen illegale drugs?

Het Actieplan 2009-2012 is gebaseerd op een evaluatie van het Actieplan 2005-2008 , die werd uitgevoerd door de Commissie met de hulp van de lidstaten, het Europese Observatie Centrum voor Drugs en Drugverslaving (EMCDDA, European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction), Europol en Europese NGO’s.

De successen van de laatste jaren zijn onder andere de afname van het aantal druggerelateerde doden en de afname van de verspreiding van HIV door druginjecties. Globaal gezien gebruikten de lidstaten een waaier van antwoorden op het drugprobleem, waaronder preventie, behandeling, schadebeperking en rehabilitatie. Ze namen ook maatregelen om misdaden zoals drugsmokkel en witwaspraktijken te verminderen.

De evaluatie bevestigt dat, ondanks de verschillen in aanpak, lidstaten steeds beter samenwerken en nationale drugstrategieën op elkaar afgestemd geraken. Op internationaal niveau kan de EU haar invloed doen gelden door als één blok standpunten in te nemen tijdens VN drugfora. Het EU drugbeleid wordt wereldwijd meer en meer als voorbeeld gezien.

Share |Dit artikel beantwoorden


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com