Encod.org
Map


GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Gepubliceerd op 16 januari 2018  door Nico Vlaming

Encod Bulletin 146
EEN NIEUW JAAR EN EEN NEWNET

HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGSBELEID IN EUROPA
JANUARI 2018Alle versies van dit artikel: [English] [Nederlands] [français] [italiano]

Gelukkig nieuwjaar allemaal!

Alweer ligt er een jaar in de oorlog tegen mensen die drugs gebruiken achter ons! Ondanks dat het nog lang niet voorbij is, hebben we ontwikkelingen in de goede richting kunnen waarnemen. 2017 was daarop geen uitzondering. Desondanks is een onrechtvaardig en ineffectief drugsbeleid nog steeds de regel in plaats van de uitzondering. Inderdaad, er zijn nog genoeg gesprekken te voeren, er is nog genoeg informatie om te delen, er zijn genoeg brieven te schrijven, genoeg optochten te houden en genoeg liederen te zingen.
Nu is het moment.
Zoals het altijd het moment is. Omdat de toekomst die we willen alleen vandaag kan beginnen.

ENCOD’s visie toont rechtvaardige en effectieve beleidsvoering rondom drugs. Een rechtvaardig beleid kan onder andere betekenen dat wanneer je niemand wat aandoet, er ook geen sprake kan zijn van een misdaad.
Een effectief beleid kan onder andere betekenen dat de doelstelling van het beleid gehaald wordt. De doelstelling van drugsbeleid zou het volgende moeten zijn (en in sommige landen staat dit ook op papier): het beperken van schade aan betrokkenen en het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van geestveranderende substanties.
In de toekomst waar we naar toe werken zien we alle substanties graag legaal gereguleerd. We weten dat dit de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving, van onze gemeenschappen en van alle betrokken individuen vergroot. De samenleving die geestveranderende substanties legaal reguleert zou nog steeds haar jongeren en hun biologisch onderontwikkelde geesten beschermen tegen invloeden die een beperkende factor kunnen zijn in de ontwikkeling en opbloeiing van het bewustzijn. In onze huidige samenleving wordt er preventiewerk verricht voor het legaal gereguleerde middel alcohol. Het is niet onvoorstelbaar dat dit preventiewerk ten behoeve van minderjarigen in onze toekomstige samenleving ook voor de andere legaal gereguleerde substanties gedaan zal worden.

Een ander element van de samenleving waar we naar streven is aanzienlijke aandacht voor het delen van informatie, het opdoen van kennis en het toepassen van methodieken. Het eerste doel is de intentie om veilig en verantwoordelijk gebruik te vergroten en het tweede doel is de kans op het schaden van jezelf of anderen te verkleinen. Díe toekomstige samenleving probeert niet de keuzes van haar volwassenen te sturen, maar streeft ernaar hen bij die keuzes te informeren. Inderdaad, dit is nu al het huidige beleid wanneer het gaat om alcohol.

In het werken aan onze toekomstige samenleving hebben sommige groepen het reeds op zich genomen te beginnen met het werk dat gebruik door minderjarigen voorkomt en dat van volwassenen informeert. Door dit te doen ontwikkelen zij expertise en ervaring die evengoed gebruikt kan worden wanneer de substanties straks legaal gereguleerd zijn. Met andere woorden: deze groepen bouwen aan de sociale infrastructuur die een belangrijk deel van onze samenleving zal zijn wanneer we eindelijk de knop omdraaien en rechtvaardig en effectief drugsbeleid gaan voeren over geestveranderende middelen.

Deze groepen hebben zich georganiseerd in een Europees netwerk met de naam NEWNet. Met als doel het ene Europese netwerk te verbinden met het andere Europese netwerk leek het een goed idee NEWNet de ruimte te geven in ons bulletin om zichzelf voor te stellen:

NEWNet

Het ‘Nightlife Empowerment & Well-being Network (NEWNet)’ is een Europees netwerk van gemeenschapsgebaseerde NGO’s die handelen op het gebied van gezondheidspromotie en nachtleven. Het netwerk bestaat uit professionals uit het uitgaansleven, vrijwilligers, lokale en regionale autoriteiten en instanties, behandelingsprofessionals en wetenschappelijke onderzoekers. Het NEWNet is opgericht in augustus 2013 en geregistreerd als vereniging in Frankrijk. Vorig jaar had NEWNet 21 leden in 16 verschillende landen.

De doelstellingen van NEWNet zijn het bevorderen van regelgeving en praktische uitvoering die het nachtleven veiliger maken, gebaseerd op geïntegreerde samenwerkingsverbanden die alle belanghebbenden in het nachtleven betrekken: professionals in het nachtleven, publiek en hun naasten, schadebeperkende NGO’s, publieke instituties en de wetenschappelijke gemeenschap.

Deze doelen worden behaald door:

 • De uitwisseling en vergaring van informatie, know-how en gereedschappen die helpen bij het doen van interventies;
 • Het doen van voorstellen voor het omgaan met de nieuwe uitdagingen op het gebied van schadebeperking en op het gebied van gezondheidspromotie rondom de festival- en clubcultuur;
 • Het ondersteunen van lokale projecten in het uitgaansleven in Europa;
 • Het deelnemen aan en beïnvloeden van Europees beleid op het gebied van uitgaan en nachtleven (aanbevelingen, praktijkvoorbeelden, conferenties).

Onze gedeelde doelen zijn:

 • Het promoten van individuele keuzes en bewustzijn rond de risico’s van uitgaan.
 • Mensen in staat stellen hun persoonlijke plezier en daaraan verbonden risico’s zelf te beheersen op een degelijke en goed geïnformeerde manier die aansluit bij de concepten van hun leven.
 • Mensen in staat stellen hun eigen besluitvaardigheid te vinden en hen te ondersteunen in het vinden van hun weg.
 • Bevorderen van de gezondheid van de gemeenschap door het in hun kracht plaatsen van mensen die drugs gebruiken, feestgangers en uitgaansprofessionals met als doel hen te betrekken in de vorming en uitvoering van drugsbeleid in gezamenlijke projecten op lokaal niveau.
 • Het betrekken van professionals uit het uitgaanscircuit bij het verbeteren van veilige recreatieve omgevingen.
 • Een actieve rol innemen binnen de wetenschappelijke gemeenschap: bijdragen aan de prioriteitsbepaling van mogelijk onderzoekenerzijds en aan de verspreiding van wetenschappelijke data anderzijds.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de uitgaanscultuur.

NEWNet leden komen op verschillende manieren in contact met mensen die drugs gebruiken. Eén daarvan is het aanbieden van een service om drugs te controleren, een zogenoemde Drug Checking service. De term ‘Drug Checking’ refereert naar een dienst die mensen in staat stelt hun synthetische drugs (bijvoorbeeld cocaïne, xtc, GHB of lsd) chemisch te laten analyseren en tevens advies, en als het nodig is begeleiding, te ontvangen.

In Europa zijn er dertien verschillende organisaties die drug checking diensten aanbieden:

Sinds 2011 werken al deze organisaties samen in een gespecialiseerd netwerk van Europees veldwerk genaamd The Trans-European Drug Information project (TEDI). Alle organisaties in dit netwerk delen hun expertise en gegevens binnen een Europees toezicht- en informatiesysteem. Het doel van dit toezicht- en informatiesysteem is het bijdragen aan het optimaliseren van de volksgezondheid, preventiewerk en werk ten behoeve van schadebeperking. Het dient als een trendindicator (early warning system) en als hulpmiddel voor het in de gaten houden van de evolutie van ongereguleerde drugsmarkten in Europa. TEDI richt haar aandacht tevens op het rapporteren van de opkomst van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) in recreatieve omgevingen en het bijhouden van hun evolutie door de markten in Europa. De laatste paar jaar wordt er tenminste één NPS per week gevonden in de markt. Behalve deze marktdynamiek heeft TEDI ook een verontrustende ontwikkeling gedetecteerd welke de aandacht van drug checking services verdient: NPS worden als bijmengsel gebruikt in de meest gebruikte ongereguleerde drugs waaronder ecstasy, speed, lsd en ketamine. Deze trend lijkt zich te verspreiden in alle landen die momenteel bijgehouden worden door TEDI. Deze trend zou dus op de voet gevolgd moeten worden en gepaste aandacht moeten krijgen in de communicatie van informatie over schadebeperking aan mensen die drugs gebruiken.


Dit besluit de introductie over het werk van NEWNet. Sinds het schrijven van dit artikel zijn er meer organisaties lid geworden van het netwerk. Een actuele lijst is hier te vinden. De versnijding van veel gebruikte drugs met NPS lijkt een makkelijk te voorkomen probleem. In een legaal gereguleerde markt kunnen middelen immers getest worden op kwaliteit vóórdat ze op de markt komen. Tot die tijd werken de organisaties van NEWNet en TEDI samen om mensen te beschermen tegen de onvoorziene consequenties van ongereguleerde markten.

ENCOD gaat in 2018 óók door met haar missie,daar het blijkt dat de beste oplossing om schade te beperken en risico’s te calculeren gevonden kan worden en voor de hand ligt. Niet in een beleid gebaseerd op angst, onveiligheid, ineffectiviteit en onrechtvaardigheid, maar in doordachte regelgeving die aanstuurt op bewustwording, informatie, veiligheid en zekerheid voor alle betrokkenen.
N.B.

Nieuws van het secretariaat
- ENCOD bestaat dit jaar vijfentwintig jaar en wij zijn op zoek naar archiefmateriaal dat we zouden kunnen gebruiken om een overzicht van een kwart eeuw drugsbeleidactivisme te presenteren. Heb jij artikelen of foto’s gerelateerd aan ENCOD die niet kunnen ontbreken in een dergelijk overzicht? Wij zouden ze graag ontvangen op secretary at encod.org
- ENCOD zal de volgende evenementen bezoeken:

9 -11 maart, Spannabis Barcelona, Spanje
12 maart, CND, Wenen, Oostenrijk
17 Juni, Cannabis Bevrijdingsdag Flevopark, Amsterdam


Share |Dit artikel beantwoorden


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com