Encod.org
Map


GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Gepubliceerd op 13 maart 2018  door Nico Vlaming

Encod Bulletin 147
Gedachten voor samenlevingen die drugs gebruiken.

HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGSBELEID IN EUROPA
MAART 2018Alle versies van dit artikel: [English] [Nederlands] [français]

Lege blikken, angstige gezichten. Dat is wat ik inmiddels verwacht wanneer ik met iemand praat die nog nooit over drugs heeft nagedacht. Voor de gemiddelde mens is het onderwerp drugs zo beladen met taboe dat de gedachten nooit verder reiken dan ‘drugs zijn verslavend’ of een andere one-liner uit het propaganda verhaal. Hierdoor nemen de conversaties meestal de vorm aan van een speeddate waarin ik nuances aanbreng in mijn gesprekspartners (mis-)vattingen. Ik geef informatie, vraag hoe zij erover denken, probeer er achter te komen in welke kaders er gedacht wordt, en hopelijk bereiken we een punt in het gesprek waarin we kunnen praten over de wetten die momenteel bestaan. Dat deel van het gesprek draait om de realisatie dat de wetten zinnigheid missen wanneer we kijken naar de gevaren die komen kijken bij het gebruik van drugs. Er is een klein feestje met confetti in mijn hoofd wanneer we op dit punt aangekomen zijn in het gesprek. Het is in ieder geval gelukt m’n gesprekspartner te laten inzien dat het onderwerp meer behelst dan die ene gedachte waarmee het gesprek begon. Als ik geluk heb belanden we binnen twee uur op dit punt in het gesprek waarna ik aardig tevreden ben met de gemaakte vorderingen in het vergroten van iemands perspectief. Ik haal m’n tanden er uit en laat het gesprek van onderwerp veranderen.
Het spijtige van deze gespreksstructuur is dat de nieuweling het onderwerp verlaat met de notie dat het slechts de zoveelste onrechtvaardigheid in de wereld betreft, voor een groep mensen waar hij of zij zelf niet toe behoort, en dat het niet van belang is voor henzelf. Die misvatting maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld 70% van de Nederlandse bevolking het cannabisbeleid zo veranderen maar dat het bij niemand hoog op het lijstje staat. De afstand tussen kennis en urgentie over het onderwerp houd de geïnstitutionaliseerde zwarte markt draaiende.
Het onderwerp wat ik het liefste bespreek is hoe de het huidige beleid mijn gesprekspartner benadeeld, beperkt en besteelt. Waar betalen ze belasting voor en wat zou er bereikt kunnen worden met rechtvaardig en effectief beleid? Dat is het onderwerp waar ik in dit Bulletin aandacht aan wil besteden.
Het zal niet gaan over een uitgewerkt gedetailleerd plan en ook wordt er geen onweerlegbaar bewijs geleverd voor de gepresenteerde ontwikkelingsrichting. Ik ga er vanuit dat de lezer weet hoe de aangedragen punten te onderbouwen. Ik presenteer ze echter met de gehele samenleving in het achterhoofd; hoe verbetert onze samenleving voor alle mensen die er onderdeel van zijn door beter drugsbeleid, ook al hebben deze mensen nooit met drugs te maken. Sommige punten gelden voor alle verschillende soorten drugs, sommige punten zijn toepasbaar voor specifieke drug en specifiek gebruik. De meeste punten hebben als grondslag dat 80 tot 90% van de mensen die drugs gebruiken niet problematische gebruikers zijn die een waardevol onderdeel van de samenleving zijn.

Belastingen

Niemand houdt ervan om belasting te betalen. Iemand die belasting betaald hoopt dat zijn of haar geld goed besteed wordt. Het bestedingspatroon van de overheid in de huidige verbodsmarkt, gekenmerkt door het bevechten van overtreders van de drugswetten, lijkt niet binnen de categorie ‘goed besteed’ te vallen. In een legaal gereguleerde markt is te verwachten dat de uitgaven van de overheid wel binnen deze categorie zullen vallen. Dit zou goed nieuws moeten zijn voor elke belastingbetaler.
Ten eerste zijn er natuurlijk de kosten die gemaakt worden aan politie inzet. Voeg daar aan toe het besef dat zij deel uitmaken van een groter systeem van advocaten, rechters en de openbaar aanklager. Die mensen kosten ook allemaal geld en hun tijd zou beter besteed kunnen worden. In Nederland en België komt het af en toe al voor dat zaken door de rechter niet ontvankelijk worden verklaard door de tekortkomingen in de wet. Sommige rechters lijken verveeld door de continue toestroom van dergelijke zaken en zouden liever aan iets anders werken. In een legaal gereguleerde markt wordt hun tijd beter besteed en krijgt de belastingbetaler dus meer waar voor zijn of haar geld.
Ten tweede is er in een legaal gereguleerde markt een mogelijkheid om bedrijven en organisaties in die markt te belasten wat voor meer inkomen voor de overheid zou resulteren. Die gelden kunnen dan weer gebruikt worden om oplossingen voor de samenleving te ontwikkelen in andere gebieden. Ter illustratie: Volgens gegevens van het VN-bureau voor drugs en criminaliteit (UNODC) en het Europees bureau voor misdaadbestrijding Europol, is de jaarlijkse mondiale drugshandel ongeveer 435 miljard dollar per jaar waard. Het is waarschijnlijk geen één-op-één conversie, maar dit zijn de bedragen waar het om gaat welke onderdeel kunnen worden van de reguliere economie. Deze belastbare economische activiteit kan de rijkdom aan middelen die de samenleving beschikbaar heeft om zichzelf te verbeteren doen groeien.
Veiligheid van drugs
In een wettelijk gereguleerde markt zijn de koper, de verkoper én het product veiliger. Dit betekent dat minder nooddiensten zoals ambulances hoeven te worden gebruikt, hetzij voor afrekeningen in het criminele circuit, voor per ongelijke overdoses of voor het innemen van middel A, terwijl je denkt dat het middel B is. De maatschappij draagt ​​nu de kosten van al deze vermijdbare kosten. Veiligere middelen en een veiligere sociale omgeving waarin ze kunnen worden verkregen, beschermt onze jeugd. Wettelijke regelgeving is een vorm van jeugdbescherming tegen slechte sociale invloeden die we associëren met illegale activiteiten.
Patronen van gebruik
Dit voorlopige onderzoek suggereert dat het alcoholgebruik is gedaald na legalisering van cannabis. Ook dit is gunstig voor de samenleving, omdat hierdoor kunt verwachten dat de kosten die gepaard gaan met alcoholgebruik zullen dalen. Als ik de verwoesting en het zwerfvuil zie dat de straten vult op een normale zaterdagavond, kan ik niet nalaten te denken aan de kosten die gemaakt moeten worden om alles weer op te ruimen en datgene te repareren wat kapot was. Als de hoeveelheid mensen die lijden aan ziekten die samenhangen met alcoholgebruik zou afnemen, zou dit ook de samenleving veel zorgkosten besparen die nu door iedereen worden gedeeld. Als het aantal mensen dat sterft aan alcoholgebruik zou dalen, zouden onze geliefden langer in onze aanwezigheid zijn.

Gezondheidszorg

Een gezonde samenleving is afhankelijk van gezonde mensen. Er zijn veelbelovende indicatoren die aantonen dat een aantal middelen die nu illegaal zijn, kunnen worden toegepast in de algemene gezondheidszorg om problemen te verlichten die tot nu toe buiten ons bereik lijken te liggen. Verslaving, PTSS, Depressie, Levenseinde-angst en pijn zijn de eerste kwalen die nu worden bestudeerd. Het voordeel voor de samenleving zal behoorlijk dramatisch zijn als deze voorwaarden kunnen worden verlicht, aangezien ze een groot percentage van de aandoeningen vormen waar mensen aan lijden en hulp voor nodig hebben. Die hulp levert naast geld ook andere onbetaalbare voordelen op; als patiënten genezen zijn, kunnen ze ook weer bijdragen aan de bloei van de samenleving.

Het brein en de geest begrijpen

Wetenschappelijk onderzoek naar de aard van ons bewustzijn is nu beperkt. Geestveranderende stoffen kunnen hier echter een serieuze rol in spelen. Dit komt omdat ze kunnen worden gebruikt als onderzoeksinstrumenten. Instrumenten om het bewustzijn te onderzoeken, door het uit elkaar te halen. Vergelijk het met het repareren van een radio. Als je je radio wilt repareren of wilt weten hoe die werkt, is het gebruikelijk om hem uit elkaar te halen. Je haalt alle schroeven los en opent de behuizing. Daarna ga je verder en haal je er nog wat schroeven uit zodat je eindelijk een overzicht hebt van wat erin zit. Door de relaties die je ziet tussen de componenten, krijgt je een gevoel voor hoe de machine werkt. Daarna kun je het weer samenvoegen, in elkaar zetten. Wetenschappelijk onderzoek op andere gebieden werkt ook zo. Er is een object voor nodig, of het nu planten, dieren, stenen of vloeistoffen zijn en ze worden uit elkaar gehaald om te zien hoe het werkt. Dit is hoe ze atomen vonden. Net zo, in elke psychologie cursus over de menselijke geest, is het eerste dat je leert dat de meest gevestigde kennis van hoe onze geest werkt in relatie tot onze hersenen is geïnspireerd door mensen die een deel van hun hersenen zijn kwijtgeraakt, als gevolg van ongelukken of ziekten. Hun hersenen functioneerden niet normaal en onderzoekers konden dieper ingaan op de relatie tussen de hersenen en de geest. Gedragsveranderende stoffen hebben het vermogen om tijdelijk de werking van de hersenen te veranderen en kunnen ons dus veel over de geest leren, zonder een scalpel te hoeven gebruiken of afhankelijk te zijn van ongelukken. Het is gesuggereerd dat de potentiële betekenis van LSD en andere psychedelica voor psychiatrie en psychologie vergelijkbaar is met de waarde die de microscoop heeft voor biologie of de telescoop voor astronomie . Dat wil zeggen: een instrument om meer te zien, meer waar te nemen en te begrijpen over het universum waarin we leven. Een begrip van het bewustzijn staat misschien niet op je dagelijkse boodschappen lijstje van dingen om over na te denken. Maar waarom niet eigenlijk? Alles wat je ervaart, gebeurt in dat bewuste bewustzijn dat je meedraagt. Een gedetailleerder beeld van wat het is, hoe je het kunt sturen en hoe het kan groeien, hoe leren werkt en waar ideeën vandaan komen, kan een waardevolle aanvulling zijn op je leven, de levens van je dierbaren en voor de mensheid als geheel.

Het vertrouwen in de overheid verbeteren

Overheidsbeleid is niet iets waar alleen onze eigen nationale overheid bij betrokken is. Er zijn ongeveer 200 landen in de wereld en ook binnen landen zijn er lagere instanties zoals steden of staten die het overheidsbeleid ontwikkelen. Deze voor de hand liggende opmerking wijst erop dat verschillende beleidsopties worden geïmplementeerd met verschillende resultaten. Dit geldt ook voor het drugsbeleid. Sommige opties zijn effectiever en rechtvaardiger en sommige minder effectief en rechtvaardig. Hoewel dit voor u en mij voor de hand liggend is, lijken politieke organen te denken dat zij zelf het wiel moeten uitvinden voor elk probleem en zullen dus beweren dat wat elders werkt geen verband houdt met de kwestie in het land waarin wijzelf wonen. Deze manier van denken heeft natuurlijk een ernstige tekortkoming, aangezien drugs hun effecten niet veranderen wanneer ze een grens over gaan. Feit is dat een verbod op drugs de minst effectieve beleidsoptie is voor overheden en toch is dit wereldwijd de norm.
Deze ongezonde keuze vermindert het vertrouwen dat wordt gegeven aan overheidsinstellingen. Als er betere opties beschikbaar zijn, waarom deze niet gebruiken? Vooral wanneer overheden extreem gevaarlijke leugens voorhouden die in de wet zijn verankerd, wordt het moeilijk om deze wetten en de mensen die ze voorstaan ​​serieus te nemen. Het feit dat regeringen heroïne gelijk stellen aan cannabis ondermijnt bijvoorbeeld hun betrouwbaarheid. Het is belangrijk voor een samenleving om te kunnen vertrouwen op haar instituties, want anders zal de samenleving uit elkaar vallen en geen manier van leven kunnen ontwikkelen die iedereen ten goede komt. Als regeringen zich zo vergissen over de gevaren van drugs en de beste manier om ze te reguleren zou de vraag kunnen worden gesteld over welke andere belangrijke kwesties ze zich nog meer vergissen.
Wat daarbij opvalt, is dat het duidelijk is dat wanneer een markt verboden wordt, die, zoals econoom Milton Friedman zei, een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper hebben, dat de verboden handel zal leiden tot een zwarte markt. Het verbod op drugs creëert dus een zwarte markt. Winston Churchill wist het ook. Verbieden vermindert het gebruik niet, het beschermt de gezondheid van mensen die drugs gebruiken niet en maakt straten niet veiliger. Het verandert een anderszins zelforganiserende markt in een ongereguleerde markt. Als jij en ik dit kunnen begrijpen, en Winston Churchill dit kan begrijpen, dan moeten onze beleidsmakers dit toch ook kunnen begrijpen? De vraag wordt dan: waarom zou je een zwarte markt willen creëren? Hoe komt dat de maatschappij ten goede?
Hierbij moeten we wel bedenken: er zal altijd een zwarte markt zijn in gereguleerde goederen. Er is een zwarte markt in sigaretten, alcohol, ivoren slagtanden, wapens, concertkaartjes en ik veronderstel ook in veel andere goederen of diensten. Zolang de wettelijk gereguleerde markt in evenwicht is met de zwarte markt, wordt de schade aan de samenleving geminimaliseerd. In het geval van de drugsmarkten is de hele markt zwart met alle negatieve kenmerken ervan, en dat is de kéuze van een overheid.
Dus nogmaals, de rijkdom aan beschikbare opties die de samenleving ten goede zouden komen, afgezet tegen de feitelijke keuzes van onze regeringen, zorgt ervoor dat mensen de wijsheid en intenties van overheden in twijfel trekken. Dit kan niet in het voordeel van de overheid zijn, noch in het voordeel van de samenleving als geheel.

Leed verminderen

De productieketen van XTC heeft momenteel een donkere kant. Vanwege de regelgeving tegen de grondstoffen van XTC, hebben producenten gezocht naar nieuwe grondstoffen die kunnen worden gebruikt in het productieproces. Ze vonden deze in de regenwouden van Cambodja. Daar worden de componenten waaruit XTC bestaat verzameld door lokale bendes, die de boeren die het eigenlijke werk doen ’bewaken’ met wapens. Zowel de mensen als het regenwoud lijden onder deze omstandigheden.
De toevoerketen van cocaïne is vele malen dramatischer. De hoeveelheid schade die mensen, gemeenschappen en de samenlevingen wordt aangedaan, is omvangrijk.
Zouden wij, als samenleving, een wettelijk gereguleerde markt creëren, dan zou dit lijden worden verminderd, wat volgens mij een goede reden is om dit te doen.

Legitimeer kunst, creativiteit en innovatief denken

Door het wettelijk reguleren van drugs erkent een samenleving: er is hiervoor een plaats in de samenleving en in de realiteit. Die uitspraak zou het taboe op het gebruik van drugs en de handeling van het veranderen van de geest verminderen. Heel wat mensen zouden erkennen dat een veranderde geest een inspiratie kan zijn voor artistieke expressie, andere vormen van creativiteit en innovatief denken. Naast het plezier dat hieruit zou kunnen voortvloeien, zou ik willen zeggen dat nieuwe vormen van denken essentieel zijn voor de mensheid. Er zijn veel grote problemen in de wereld, zoals klimaatverandering, die van iedereen een heleboel innovatie en creativiteit eisen. Het legitimeren van katalysatoren voor dit soort denken, zou ons de nodige smeerolie kunnen geven om onze gewoontes te veranderen in de richting van een duurzame manier van leven op deze planeet of op een andere.

Een vreemd verzoek?

Om samen te vatten, ik probeerde in dit bulletin te laten zien hoe samenlevingen die drugs gebruiken er baat bij hebben wanneer ze deze drugs wettelijk reguleren. Het is en blijft een verkenning van het onderwerp voor mij. Wat voor mij duidelijker is geworden, is hoe onverantwoord het is voor een samenleving om een ​​vrijwillige markt de illegaliteit in te duwen. De samenleving creëert daardoor negatieve invloeden voor zichzelf en voor de mensen op de uitgesloten markt. De 100% zwarte markt raakt dan vervuild door actoren die misbruik maken van de wetteloze situatie. Ze zullen uiteindelijk de autoriteiten van die markt worden, niet met democratische middelen, maar met geweld. De autoriteiten van de maatschappij en deze autoriteiten op de zwarte markt zullen botsen, en oorlog ontstaat. Het niet in evenwicht brengen van de zwarte markt met een wettelijk gereguleerde markt creëert een totalitair systeem buiten de wet. Wat zou destructiever, onverantwoordelijker, onrechtvaardiger en inefficiënter kunnen zijn?

Een drugsvrije wereld is even bedrieglijk als een wereld zonder zwarte markten. Maar de wetteloosheid van de huidige situatie zorgt dat ik vraag, smeek, en zelfs schreeuw om iets waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou willen: MEER WETTEN! Wetten die de markt beheersen, klanten beschermen, producenten en handelaren aanmoedigen en de kwaliteit van producten waarborgen. Meer wetten, om een ​​rechtvaardig en effectief drugsbeleid te ontwikkelen.

Nieuws van het secretariaat:

We zijn momenteel op de CND in Wenen. Aldaar staan we paraat voor een interessante week met zowel een publieke aanwezigheid om het bewustzijn van het probleem voor de mensen in en rond Wenen te vergroten, en een betrokkenheid tijdens de CND zelf. Tijdens de bijeenkomst namen zowel Gaby als Enrico deel aan de paneldiscussie over cannabis.
Eerder op 27 februari had Enrico een spreek gelegenheid. Hij presenteerde op de ‘Vrij en Gelijkwaardig’ verkiezingsbijeenkomst in Italië. Vrij en Gelijkwaardig is de belangrijkste linkse coalitie die in Italië actief is, ook voor de weglopers van de regerende Democratische Partij. Enrico sprak namens ENCOD in Toscane.

Onze vice-president Matthijs ook had een spreek gelegenheid. Op 25 februari sprak hij op de Psychedelic Society of the Netherlands over oplossingen die de Piratenpartij aanbiedt, inclusief hun visie op de transformatie van het huidige drugsbeleid.

ENCOD is vertegenwoordigd op de volgende evenementen:
CND 12 - 16 maart, Wenen

Share |Dit artikel beantwoorden


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com