Encod.org
Europe

 

GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Hjemmeside > Dansk (dk) > Presse > LIVSFARLIG HEROIN MED MILTBRAND SPORER I KØBENHAVN
Offentliggjort 8. juli 2012  af encod

LIVSFARLIG HEROIN MED MILTBRAND SPORER I KØBENHAVN

PRESSEMEDELELSE FRA BRUGERFORENINGENAlle udgaver af denne artikel : [dansk] [English]

Lægerne på Rigshospitalet frygter en akutindlagt heroinbrugende patient kan have pådraget sig en livsfarlig anthrax/miltbrand infektion - fra inficeret heroin. Men det understreges af lægerne at formodningen først kan af- eller bekræftes med laboratorieprøver i løbet af søndagen.

Oplysningerne har vi fra et BF medlem, der er pårørende til en i forvejen lettere fysisk svækket 55 årig mandlig stofbruger, der ved 04-tiden torsdag morgen vækkede ham og klagede over voldsomme smerter, efter han de seneste dage havde fixet brunt heroin i lyskeområdet, hævede benet og den nedre del af maven pludseligt kraftigt op og de besluttede derfor nogle timer senere, at køre ham til Rigshospitalets Traumecenter, hvor han straks blev indlagt.

Fredag morgen indtrådte et hjertestop og lægerne lagde ham i kunstigt koma - og lidt senere tilsluttes han ligeledes til et dialyseapparat for at understøtte de nu svækkede nyrefunktioner.

Den pårørende oplyser at lægerne fredag lod ham forstå, at hans bror nu så ud til at have fået det lidt bedre, men da han lørdag eftermiddag gentager det samme spørgsmål - altså om lægerne stadigt mente at hans bror havde fået det bedre - var svaret nedslående; At det ville lægen ikke sige, da der sent fredag var indtrådt en forværring af leverens funktioner og tilstanden nu betragtes som meget alvorlig - og lægen tilføjede at alle tegn peger på en mistanke om anthrax bakterieinfektion – bl.a. understøttet af en karakteristisk ansamling af nekrose væv (koldbrand) – som snarest skal bortopereres.

Der er udtaget prøver af infektionsbakterien som laboratoriet på Rigshospitalet forventes at have de endelige resultater af i løbet af søndagen – og indtil da vil lægerne på R.H. ikke udsende nogen advarsler.

Men BrugerForeningenvil imidlertid ikke afstå fra at advare allerede nu - vi finder det nemlig ekstremt vigtigt at alle stofbrugere der injicerer, er meget opmærksomme på, at det kan være forbundet med livsfare – at injicere (sandsynligt den brune heroin) især hvis man har svært ved at ramme en vene – det er nemlig ældre og/eller svækkede stofbrugere der fejlfixer, eller som fixer muskulært, der hovedsageligt rammes af denne livsfarlige infektion.

Eksperter oplyser at anthrax bakterien nedbrydes af ilt, og der findes ilt i blodet i venerne, men intet eller ikke ret meget ilt i muskler og væv – hvorfor fejlfix og muskel injektioner er væsentligt farligere.

Stofbrugere der efter en injektion oplever at injektionsområdet hæver op og bliver rødligt og måske også betændt, skal straks søge læge eller nærmeste skadestue/akutmodtagelse, så det kan udelukkes at der er tale om en anthrax infektion.

Undertegnede medvirkede lørdag eftermiddag da pårørende overleverede to forskellige prøver, af de samme typer henholdsvis brunt og gult afghaner/pakistaner heroin, som blev indtaget i dagene forud for indlæggelsen til lægerne på R.H. Det vides at begge typer heroin er erhvervet i københavnsområdet – men det samme heroin kan sagtens findes i mange andre byer og områder af Danmark.

Heroinprøverne vil blive videresendt fra R.H. til særlig undersøgelse på Seruminstituttet i løbet af mandagen – men først hvis det endeligt søndag konstateres, at der virkeligt er tale om en anthrax bakterieinfektion.

Ovennævnte kan således være det allerførste tilfælde i Denmark i 50 år.

Men vi understreger ligesom lægerne på R.H. - indtil videre kun et formodet, men dog en rimeligt velunderbygget formodning – af en potentiel livsfarlig smitte fra heroin inficeret med anthrax (miltbrand) bakterien.

BF erfarer fra lokale brugeraktivister med personlig viden om de rapporterede anthrax udbrud med dødsfald til følge i England, Skotland og Irland senest i 2009/10 kostede 10 stofbrugere livet - at det her udelukkende drejede sig om brunt heroin. Den 22. juni 2012 rapporteres et lignende anthrax dødsfald i Regensburg i Tyskland.

Tilbage i 2000 kostede en lignende anthrax epidemi 43 stofbrugere livet – i ovennævnte lande, samt et enkelt bekræftet dødsfald i Norge.

I BF har vi tiltro til forklaringen, om at anthrax smittekilden kan stamme fra anthrax inficeret brunt heroin (også kaldet rygeheroin) der stammer fra opium, som bønder i Afghanistan og Pakistan lægger til soltørring på fårehuder – og hvor gede- og fåreeskrementer (der vides at indeholde miltbrand sporer) ligeledes ligger og bager i solen og med tiden bliver til støv, der spredes med vinden til det opium der soltørres i samme område - og som så herefter indgår i heroinproduktionen.

Sundhedsstyrelsen udsendte i marts 2010 en generel advarsel som kan læses her.

Brugerforeningen følger op på – og informerer løbende om udviklingen..
titre documents joints

Share |Lav et svar til denne artikel


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com