Encod.org
Map


GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Homepagina > Nederlands (nl) > Acties en bijeenkomsten > MANIFEST VOOR EEN VEILIG EN GEZOND DRUGBELEID IN DE EUROPESE (...)
Gepubliceerd op 12 december 2013  door Martin Veltjen

MANIFEST VOOR EEN VEILIG EN GEZOND DRUGBELEID IN DE EUROPESE UNIE

Op 6 december 2013 kwamen activisten voor de hervorming van het drugbeleid uit heel Europa samen in Brussel om zich achter het manifest voor een veilig en gezond drugbeleid te scharen. Dit manifest bevat tien aanbevelingen voor de Europese Raad, opgesteld door het Europese Parlement in 2004. Geen enkele van de aanbevelingen werd ooit omgezet in beleid. ENCOD richtte zich tot alle kandidaten voor de Europese Parlementsverkiezingen van 22 tot 25 mei en riep hen op om het manifest te ondertekenen en de aanbevelingen te steunen.Alle versies van dit artikel: [Español] [français] [Nederlands] [italiano] [Deutsch] [slovenčina] [English] [lietuvių] [Português]

MANIFEST VOOR EEN VEILIG EN GEZOND DRUGBELEID IN EUROPA

Als kandidaat voor de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2014, verklaar ik hiermee mijn steun aan de volgende aanbevelingen aan de Europese Raad vermeld in het Catania-rapport, goedgekeurd door het Europese Parlement in december 2004:

1) maatregelen voorstellen compleet verschillend van de huidige gekozen weg voor het bereiken van de algemene Drug Strategie, met prioriteit voor de bescherming van leven en gezondheid van gebruikers van illegale stoffen, de verbetering van hun welzijn en hun bescherming;

2) minimumnormen vastleggen voor de beschikbaarheid en effectiviteit van interventie- en rehabilitatie-maatregelen, gebaseerd op de beste praktijkvoorbeelden in de lidstaten, met de bedoeling de negatieve impact van druggebruik op de maatschappij te verminderen;

3) veel meer aandacht voor schadebeperking, informatie, preventie, zorg en aandacht voor het beschermen van leven en gezondheid van mensen met problemen veroorzaakt door het gebruik van illegale middelen, en maatregelen voorzien om hun marginalisering te voorkomen, in de plaats van het gebruik van repressieve strategieën die mogelijk te beschouwen zijn als een schending van elementaire mensenrechten.

4) bijzonder aandacht voor het vergroten van de informatieve maatregelen gebaseerd op wetenschappelijke kennis over de gevolgen van verschillende soorten drugs.

5) de betrokkenheid en participatie van gebruikers van illegale middelen, de burgermaatschappij, NGO’s en het grote publiek moet erkend en verhoogd worden om vooruitgang te boeken bij druggerelateerde problemen. Op experimentele basis worden laagdrempelige, informele centra opgezet die werken met regulering en schadebeperkende maatregelen.

6) de mogelijkheden onderzoeken om de productie van eender welke illegale drug voor medisch en wetenschappelijk gebruik te bevorderen en te bewaken en steun te verlenen aan de ontwikkeling van duurzame markten voor legale producten afgeleid van planten die vermeld werden in de Enkelvoudige Conventie van 1969, zoals het cocablad en hennep;

7) het voorzien en verzekeren van toegang tot vervangings- en schadebeperkende behandelingen, vooral in een gevangenisomgeving.

8) het onderzoek naar het gebruik van vandaag illegale of semi-legale planten, zoals cannabis, opium of cocabladeren, voor medicinale toepassingen, voedselveiligheid, duurzame landbouw, opwekken van alternatieve energie, vervanging voor hout- of oliegebaseerde producten en andere voordelige toepassingen.

9) de kaderbeslissing over drugsmokkel dient herzien zodat ook rekening gehouden wordt met het standpunt van het Parlement met eerbiediging van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit.

10) een wetenschappelijk onderzoek voeren naar de kosten en baten van het huidige beleid voor de controle van verdovende middelen, met inbegrip van:

– een analyse van cannabis en zijn verschillende legale en illegale derivaten om hun effect te evalueren, hun therapeutisch potentieel te onderzoeken en de resultaten van het criminaliseringsbeleid in kaart te brengen.

– een analyse van de effectiviteit van behandelingen door verstrekking van heroïne onder medisch toezicht voor therapeutische doelen met het oog op een vermindering van het aantal druggerelateerde ziektes en doden.

– een analyse van de economische, legale, sociale en milieu kosten van het verbodsbeleid rekening houdend met de menselijke en de financiële inspanningen die noodzakelijk zijn om de wet na te doen leven.

– een analyse van de invloed die het beleid gerealiseerd door de EU strategie en het wereldwijde drugcontrolesysteem heeft op landen die niet gebonden zijn door de conventies;

Deze aanbevelingen, opgelijst in het Catania Rapport, zijn bijna tien jaar oud. Geen van de aanbevelingen werd opgevolgd.

Eenmaal verkozen in het Europese Parlement zal ik regelmatig de uitvoerende macht van de EU herinneren aan hun nalatigheid in het opvolgen van de bijna tien jaar oude aanbevelingen van het Europese Parlement. U kunt op me rekenen om deze situatie bij elke gelegenheid onder de aandacht van mijn collega’s te brengen.

Ondertekend door:

België

Bart Staes - Groen, Green Party

Philippe Lamberts - Ecolo, Green Party

Duitsland

Fabio de Masi - Die Linke, Left Party

Sabine Lösing - Die Linke, Left Party

Jan Philipp Albrecht, Green Party

Terry Reintke – Die Grünen, Green Party

Julia Reda - Piratenpartei, Pirates

Frankrijk

Eric Andrieu - Socialist Party

Sylvie Guillaume - Socialist Party

Isabelle Thomas - Socialist Party

Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy - Socialist Party

Michèle Rivasi – EELV, Green Party

Italië

Curzio Maltese - Lista Tsipras, Left Party

Eleonora Forenza - Lista Tsipras, Left Party

Barbara Spinelli - Lista Tsipras, Left Party

Nederland

Drs. B. (Bas) Eickhout - Groen Links, Green Party

Drs. J. (Judith) Sargentini - Groen Links, Green Party

Oostenrijk

Mag. Ulrike Lunacek – Gruene.at, Green Party

Portugal

Marisa Matias, Bloco de Esquerda, Left Party

Tsjechië

Miroslav Poche - CSSD, Social Democrat Party

Verenigd Koninkrijk

Keith Taylor - Green Party
titre documents joints

Share |Dit artikel beantwoorden


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com