Encod.org
Europe

 

GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
DINAFEM
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink
Asociación Hempower
Tricomaria.com
FAC
DOUG FINE

MEMBERSHIP / view all

 
Úvodná stránka > Czech (cz, sk) > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy ENCODs > Výsledky protidrogového summitu OSN ve Vídni vyvolávají smíšené (...)
Published on 19. marec 2014  napísal(a) Bushka

Výsledky protidrogového summitu OSN ve Vídni vyvolávají smíšené pocity

Tisková zpráva ENCOD

16. březen 2014Všetky verzie tohto článku: [English][Español][français][Deutsch][Nederlands][italiano][slovenčina]
Zobraziť online : Kampaň ENCOD na půdě OSN ve Vídni

VÍDEŇ – Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní protidrogovou politiku (ENCOD) se ohlíží se smíšenými pocity na závěry rokování na vysoké úrovni během 57. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND), které skončilo minulý pátek 14. března. Ačkoliv se nedá popřít, že diskusí o mezinárodní protidrogové politice provanul čerstvý vítr, stále přetrvává významný rozdíl mezi slovy a činy.

V dopoledních hodinách čtvrtečního 13. března a v pátek 14. března skupina členů ENCOD z 11 různých zemí předvedla u vchodu do budovy OSN umělecké představení. V dobových uniformách z 18. století nabídli přijíždějícím delegátům OSN pouliční divadlo, živé rostliny konopí a informace o důvodech k ukončení války proti drogám.

Divadlo připomnělo historickou epizodu brigády čmuchalů kávy, skupiny zdravotně postižených vojáků, kteří měli prosadit zákaz pražení a vaření kávy zavedený pruským králem Bedřichem Velikým v druhé polovině 18. století. Delegáti nejprve reagovali s výhradami, ale později i projevili podporu: mnozí z nich si vzali letáky a dávali nám znamení palec nahoru, když vcházeli dovnitř. Toto gesto samozřejmě symbolizuje skutečnost, že argumenty pro ukončení drogové války získávají ve světě pozornost.

Druhá část akčního programu ENCOD ve Vídni, nezávislé mediální centrum zahrnující setkání OSN, proběhla stejně úspěšně. Vyrobilo více než tucet zpravodajství, rozhovorů a talk show společně s aktivisty a odborníky z Evropy, Jižní a Severní Ameriky, kteří analyzovali jednání v CND a dopady této rozpravy na protidrogové politiky v členských státech. Všechny zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách ENCOD.

Delegace ENCOD, ve které byli americký autor Doug Fine, bolívijský producent koky (a bývalý náměstek ministra pro záležitosti koky) Dionisio Nuñez a předseda ENCOD Janko Belin, se při jednání OSN stala svědkem obvyklé rozmanitosti názorů pocházejících z členských států a od úředníků OSN. Delegáti z několika latinskoamerických zemí zdůraznili, že je třeba přehodnotit tradiční výklad tří protidrogových úmluv OSN. Zdálo se, že to předznamenává očekávaný hlavní průlom, kterým měla být již fakticky probíhající legalizace konopí v Uruguaji a některých státech USA.

Nicméně, jiné země (jako Švédsko, Japonsko a Rusko) nikoho nenechaly na pochybách, že ideální nulová tolerance je stále přítomná v myslích diskutujících, a že dosažení konsensu o významné reformě úmluv OSN bude nějakou dobu trvat. Doufejme, že v zájmu bezpečnosti veřejnosti a čistého bankovnictví to nezabere příliš mnoho času. Je však příznačné, že ředitel UNODC Jurij Fedotov vyzdvihl roli, již sehrávají v protidrogové diskusi občanské společnosti, které popsal jako "hrdiny". Řekl také, že jakmile počet zemí podporujících drogový mír dosáhne "bodu zlomu", mezinárodní úmluvy budou následovat.

My v ENCOD proto čerpáme naději ze skutečnosti, že na rozdíl od předchozích setkání CND, tam jsou nyní země, které otevřeně odsuzují prohibici jako základní odpověď na problémy s drogami. Více než kdy jindy nejen vládní úředníci, ale i ti z UNODC, vidí výstražný nápis na zdi. Místo aby zdůrazňovali potřebu vytvořit "svět bez drog", odvolávají se na potřebu chránit lidi a společnost před škodami způsobenými drogami a obchodem s drogami. Budeme i nadále naléhat na vlády, aby tato slova proměnila v činy a vytrvale směřovaly své protidrogové politiky k legální regulaci jako jedinému způsobu, jak snížit škody a zvýšit bezpečnosti veřejnosti. Doufáme, že v roce 2016 na zasedání UNODC v New Yorku dojde k zásadním změnám. Problémem jsou prohibiční protidrogové zákony. Řešením je jejich odstranění.

Uvidí se, jestli bude ředitel UNODC schopen proměnit slova v činy. Přítomnost ENCOD na zasedání CND byla poznamenána zrušením akreditace na zasedání pro koordinátora ENCOD Joepa Oomena. Ve čtvrtek byl tento po dlouhá desetiletí uznávaný aktivista a otec rodiny vybrán k ponižující tělesné prohlídce při vstupu do budovy z velmi podivného důvodu, a to že organizoval výše zmíněný happening.

Když požádal, aby ho informovali o pravidlu, na kterém byla tato tělesná prohlídka založena, ochranka OSN s ním jednala agresivně, vyhodila osobní věci pana Oomena na ulici a tlačila ho směrem k východu z budovy. V té chvíli dorazilo dobrých patnáct zaměstnanců ochranky, z nichž čtyři byli vedoucí. Po dlouhé diskusi Oomenovi řekli, že "se má projít pod vídeňským sluncem a přijít až zítra". Nicméně, druhý den ráno mu bez dalšího vysvětlení ochranka sdělila, že jeho akreditace byla zrušena sekretariátem UNODC. Pan Oomen měl tedy zakázaný vstup a proto v pátek na setkání u kulatého stolu přednesl projev ENCOD pan Fine.

Článek 12 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté OSN v roce 1948 zní:

"Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na ochranu podle mezinárodního práva proti takovým zásahům nebo útokům."

Pokud není OSN schopna prosadit dodržování tohoto článku, tak kdo?

Nakonec se však nedá popřít, že 57. zasedání Komise OSN pro narkotika ukázalo, že trvalý pokrok směrem k mezinárodnímu drogovému míru je neodvratný, a to i v členských státech, které se proti němu dnes staví. A za to jsme vděční, protože konec celosvětové války proti drogám znamená bezpečnější, zdravější svět.

Share |Reagovať na tento článok


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com