Encod.org
Map


GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink
Asociación Hempower
Tricomaria.com

MEMBERSHIP / view all

 
Homepagina > Nederlands (nl) > Cannabis Social Club > WAT IS EEN CANNABIS SOCIAL CLUB?
Gepubliceerd op 2 november 2014  door encod

WAT IS EEN CANNABIS SOCIAL CLUB?

Op de Algemene Vergadering van Encod die plaatsvond in Bermeo (Spanje), van 21 tot 23 juni 2013, werden de volgende beginselen afgesproken die het concept Cannabis Social Club omschrijvenAlle versies van dit artikel: [slovenčina] [lietuvių] [Español] [français] [Nederlands] [italiano] [English] [Deutsch]

Cannabis Social Clubs hebben als doel de rechten van cannabisconsumenten en producenten te beschermen en bij te dragen tot de totstandkoming van cannabisbeleid dat de samenleving als geheel ten goede komt.

Cannabis Social Clubs bestaan uit leden, volwassen burgers die de teelt van een beperkte hoeveelheid cannabis organiseren om aan hun persoonlijke vraag te voldoen. Aldus wordt een gesloten circuit opgezet tussen producenten en consumenten, waarin voldaan is aan bepaalde voorwaarden in verband met gezondheid, veiligheid, transparantie en aansprakelijkheid.

De concrete vorm en werkwijze van een Cannabis Social Club is afhankelijk van de legale, politieke en culturele omstandigheden in het land waar deze club is gehuisvest. Er zijn echter een aantal basisprincipes en uitgangspunten die alle Cannabis Social Clubs respecteren en die hen onderscheiden van andere initiatieven.

1. Het aanbod volgt op de vraag, niet andersom

De productiecapaciteit van een CSC is gebaseerd op het verwachte gebruik van haar leden. Het aanbod wordt aangepast aan de vraag van de leden, niet andersom.

2. Non-profit

Cannabis Social Clubs zijn verenigingen zonder winstoogmerk. De financiële voordelen die door de vereniging kunnen worden verkregen en die het gevolg zijn van economische activiteiten, worden gebruikt om de doelstellingen van de vereniging te promoten, en niet verdeeld onder de leden. CSC’s hebben tot doel legale werkgelegenheid te creëren, en op een belastbare wijze goederen en diensten te produceren.

3. Transparantie

Cannabis Social Clubs zijn wettelijk geregistreerde verenigingen. Hun interne organisatie is democratisch en participatief. Het besluitvormende orgaan is de Jaarlijkse Algemene Vergadering, waar alle leden op worden uitgenodigd. Elk lid heeft een stem.

Op de AV moet een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteiten in het voorafgaande jaar worden voorgelegd en goedgekeurd, alsmede een plan voor het komende jaar.

CSC’s houden een administratie bij van hun activiteiten die gemakkelijk is in te zien door leden, andere CSC’s en overheden. Dit geldt zowel voor de financiële administratie als voor een (geanonimiseerde) registratie van leden en hun consumptie en een (geanonimiseerde) registratie van de productie.

4. Bevordert de volksgezondheid

Cannabis Social Clubs gebruiken uitsluitend teeltmethodes die aan de normen van de organische landbouw voldoen. Zij werken aan een effectief preventiebeleid tav. het problematisch gebruik van cannabis en bevorderen veilig en verantwoord gebruik. Zij geven hun leden feitelijke informatie over cannabis/hennep. Zij doen onderzoek naar de gezondheidsaspecten van de cannabis die zij produceren en informeren hun leden over de resultaten van dit onderzoek.

5. Bereid tot dialoog met overheden

Cannabis Social Clubs zijn bereid om eender welke dialoog aan te gaan met overheden, en doen regelmatig pogingen om overheden uit te nodigen voor deze dialoog.

Zie ook de Gedragscode van Cannabis Social Clubs

Share |Dit artikel beantwoorden


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com