Encod.org
Europe

 

GOLD MEMBERS


RED MEMBERS


GREEN MEMBERS

CBD Products sro
GetSmokin’
Sam Vanden Auweele
BioTabs
Barney’s Farm
Petr Konecny
Cannabis Cura Sicilia
Alberto Saint Cort
NORML FRANCE
A.C.C. IPANEMA
Cannabis Social Club - Bozen
Bill Griffin
Enecta C.V.
SeedMarket.com
LA MACA
NEWSWEED
IRKA
SANTYERBASI GROWSHOPS
ZRK.SI - Cannabis regulation institute Slovenia
MEDICINAL STAR’S
ALBO SHANTI
FIELDS OF GREEN FOR ALL
CIRCULO SECTORIAL CANNABICO
ARGE CANNA
Sensi Seeds
Asociacion Cannabica 4/20
COL.CAN.CAN
Bart B
OVERGROW.IT
GROWERLINE
CANAPA INFO POINT
Manuel Fernandez
LEOLED GROW LIGHTS
Marco Moscatelli
Associazione Culturale Tuanis - Canapamundi
Andrej Kurnik
Hanfinstitut
TREE OF LIFE - AMSTERDAM CANNABIS SOCIAL CLUB
Francis Costelloe
High Supplies - Cannabis Seeds Shop
PARADISE SEEDS
Patrick Firnkes
Assonabis
Coffeeshop Pink

MEMBERSHIP / view all

 
Úvodná stránka > Czech (cz, sk) > Události a akce > KAMPANE > Zlegalizovať pestovanie (SK)
Published on 4. júl 2007  napísal(a) André Fürst

Zlegalizovať pestovanie (SK)

Zlegalizovať súkromné pestovanie

Od Spojených národov požadujeme pre všetkých dospelých občanov na celom svete právo pestovať prírodné rastliny pre vlastné potreby a na nekomerčné účely a vlastniť a používať na to všetky dostupné prostriedky.Všetky verzie tohto článku: [English][slovenčina][Español][Português][slovenčina][français][Deutsch][italiano][Nederlands]

Photo: Paul von Hartmann

Už tisíce rokov pestovali ľudia všade na svete Cannabis, listy koky, ópium a iné rastliny ako liečivá pre telo i dušu alebo na ďalšie zmysluplné účely. Aj dnes využíva niektoré z týchto rastlín minimálne 35 miliónov ľudí v Európskej únii a viac ako 200 miliónov po celom svete.
Jednako sú tieto rastliny od roku 1961 zakázané v dôsledku konvencie Spojených národov prevzatej po celom svete takmer všetkými krajinami. Kvôli pestovaniu alebo konzumácii týchto rastlín boli ľudia zavraždení, umučení, zatknutí, stigmatizovaný a zničení.

Konzumácia drog môže viesť k problémom predovšetkým u mladých ľudí. Ale práve zákaz drog má osudné dôsledky. Užívateľov drog núti k životným formám, ktoré môžu byť škodlivé pre nich samých alebo okolie; vytvára zdravotné ohrozenia, ktorým by sa dalo ľahko vyhnúť. Drogový zákaz prenecháva kontrolu nad trhom s drogami organizovanému zločinu. Na boj proti drogám sa vo veľkej miere vydávajú verejné peniaze; pritom je už dlho vedecky dokázané, že toto úsilie je márne a kontraproduktívne.

ENCOD je základňa občanov z celej Európy, ktorí si želajú rozumné a účinné zaobchádzanie s drogovou problematikou. Veríme, že tejto problematike sa možno priblížiť len cez legálnu reguláciu drogového trhu. Takáto regulácia by zlepšila životné podmienky miliónov ľudí a zároveň podstatne znížila jeden z najväčších príjmových zdrojov svetovej kriminality.

Jedným z našich cieľov je modifikovať drogovú konvenciu z roku 1961. Požadujeme od SN pre všetkých dospelých občanov na celom svete právo pestovať prírodné rastliny pre vlastné potreby a na nekomerčné účely a vlastniť a používať na to všetky dostupné prostriedky. Zároveň by malo byť jednotlivým krajinám povolené vyskúšať drogovo-politické opatrenia, ktoré nie sú zachytené v abstinenčnej dogme.
Vojna proti drogám musí prestať. Pomôžte nám pri presadzovaní pokojnej politiky.

Share |


The European Coalition for Just and Effective Drug Policies, is a pan-European network of currently 160 NGO’s and individual experts involved in the drug issue on a daily base. We are the European section of an International Coalition, which consists of more than 400 NGOs from around the world that have adhered to a Manifesto for Just and Effective Drug Policies (established in 1998). Among our members are organisations of cannabis and other drug users, of health workers, researchers, grassroot activists as well as companies.


E-mail Secretariat: office (at) encod.org Privacy: Updated August 2017
© Encod.org 2014 :: Design by: Navetrece.com